/6

Entry Exam old test version Groningen

Dear student,

Have fun with this intermediate entry exam!

Please enter your name, email and phone number. We use this information so we know who's score it is.

1 / 6

Fill in the blank with the correct form of the verb:

"Ik _______ naar school om 8 uur vanochtend."

2 / 6

Choose the correct word order: "Zij / naar / winkel / de / gisteren / zijn / geweest."

3 / 6

Complete the sentence based on the passage: "Mijn vriendin Anna is een verpleegster, ze _________ in het ziekenhuis."

4 / 6

Read the passage and answer the question: "Mijn naam is Lisa. Ik ben 25 jaar oud. Ik woon in Groningen. Ik werk als leraar op een middelbare school. In mijn vrije tijd houd ik van lezen en wandelen in het park.

Question: Waar werkt Lisa?"

5 / 6

"What is the Dutch word for 'apple'?"

6 / 6

Fill in the blank with the appropriate vocabulary word: "Mijn vriendin houdt van _____ en naar muziek luisteren."

Your score is

0%